Για την προστασία σας αλλά και τη δική μας, έχουμε καθιερώσει τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για αυτή την ιστοσελίδα. Με τη χρήση αυτής της σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Όμως αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα συχνά.

Οι χρήστες της παρούσης ιστοσελίδας πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε robot, spider, άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται, για κάθε είδους σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια. Οι χρήστες συμφωνούν επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρέμβουν ή να προσπαθήσουν να παρέμβουν στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συμφωνούν επίσης ότι δεν θα λάβουν μέτρα που επιβάλλουν αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της ιστοσελίδας.

Η εταιρία μας δεν υπόσχεται ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα, χωρίς διακοπή, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από το περιεχόμενό της χρήσης ή αναζήτησης ή συνδέσμους σε αυτό. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του παραδίδονται σε μια "ως έχει" και "ως είναι διαθέσιμο". Η εταιρία δεν υπόσχεται ότι οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι ανά πάσα στιγμή ακριβή αντανάκλαση ή η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στον ξενώνα μας. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία αρνείται όλες τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, με βάση ενδεχόμενες διαφορές οποιουδήποτε είδους μεταξύ της περιγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του και τις πραγματικές δυνατότητες των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται στον ξενώνα μας.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τρίτες/άλλες ιστοσελίδες, για τις οποίες η εταιρία μας δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ("Εξωτερικές Ιστοσελίδες"). Η εταιρία δεν εγκρίνει, δεν ευθύνεται ή έχει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό, είναι διαθέσιμο από μια τέτοια εξωτερική ιστοσελίδα.